STYCZEŃ 2018 URUCHOMILIŚMY STRONĘ NA FACEBOOKU www.facebook.com/ordynacja.nowe.wybory/

Strona www.nowewybory.pl powstała w 2014 roku. W międzyczasie zmieniły się partie rządzące. Nasz podstawowy cel pozostaje nadal aktualny. Królują partie. Posłowie nie reprezentują wyborców lecz partie. Lepszy byłby system JOW. Wydaje się jednak, że spośród systemów wyborczych najbardziej akceptowalny jest system mieszany.

PIERWSZYM ELEMENTEM w systemie mieszanym jest wybór jednego najlepszego dla danego okręgu posła, niezależnie od przynależności. Już jako poseł w sejmie, może on pozostać w swej dotychczasowej partii, zmienić partię, pozostać bezpartyjnym, łączyć się w grupę z innymi posłami o podobnych programach.

DRUGIM ELEMENTEM głosowania jest lista wybranej partii lub organizacji, stowarzyszenia itp. Więc część posłów pochodzi z jednomandatowych okręgów wyborczych, a część z list partyjnych.

CO DALEJ ? PORA NA ZESPÓŁ PARLAMENTARNY !

Może powinien wreszcie powstać zespół międzypartyjny do przygotowania dwóch projektów (czyste JOW-y lub system mieszany) ?   Może Ruch Kukiza mógłby zacząć pozyskiwać do tego sojuszników wśród parlamentarzystów z różnych partii ?  Na początek opracowanie nowej ordynacji wyborczej. Przygotowanie listy parlamentarzystów, którzy zechcą nad tym popracować.                                                                                                                                         Później zgłaszanie kolejnych wersji projektów aż do skutku.                                                           Miejmy nadzieję, że każde następne podejście będzie miało większą siłę przebicia. Informacja imienna, jakie kto zajął stanowisko, może spowodować wywalenie z macierzystej partii.           Czy jednak macierzysta partia na tym nie straci, a parlamentarzysta nie zyska ?                         Tym bardziej, że ostatecznie może on wstąpić do Ruchu Kukiza.

POWTARZAMY: NACISKAJCIE, ROZMAWIAJCIE, PISZCIE DO POSŁÓW !

CZY ZNACZĄCYM POLITYKIEM MOŻNA STEROWAĆ ?

Oczywiście że tak. Gdyby tak nie było, to po co trzymano by trzymano dokumenty w tajnych szafach (np. gen. Kiszczaka) ?                                                                                                             Wpływ na znaczącego polityka można wywierać na wiele sposobów. Może to być na przykład obietnica atrakcyjnej posady dla polityka lub jego bliskich, łapówka, zbieranie haków w celu szantażu, zastraszanie, wywindowanie w hierarchii partyjnej.                                                         Przy obecnym systemie wyborczym wystarczy mieć w garści szefa lub wiceszefa partii, by mieć wpływ na wielu posłów.                                                                                                                        Nowa ordynacja, uzależniająca posłów od wyborców, znacznie utrudni wywieranie na nich nacisków. Nawet wtedy, gdyby przez jedną kadencję przewagę uzyskała partia „Nie Nasza”,        to nowy Sejm będzie się składał z posłów zupełnie inaczej traktujących swą rolę i cieszących się zaufaniem wyborców.

GRZECH  ZANIECHANIA  I  NARZEKACTWO.                                                                                                Czy Polacy mogą i chcą brać swoje sprawy w swoje ręce nie czekając na polityków?                        Na dzień dzisiejszy ruchy społeczne w Polsce są często inicjowane przez polityków.                        Czasem są przejmowane przez polityków, gdy można na tym zbić kapitał polityczny.

Nie chcesz być członkiem żadnej partii ani ruchu ?  Chcesz nowego systemu wyborczego (JOW  lub ordynacji mieszanej) ?  Chcesz samemu się do tego przyczynić ?  Są dwie drogi:                         a)Naciskać na posłów jako „samotny strzelec”.    Na przykład pisząc listy.                                           b)Spróbować udziału w pikiecie, lub rozdać trochę ulotek. Skontaktuj się.

JEST POCZĄTEK MAJA 2016.

Po dłuższej przerwie przed wyborami i po wyborach znów podejmujemy temat ordynacji wyborczej. W stosunku do momentu powstania tej strony internetowej i pierwszej pikiety przed Sejmem w marcu 2013 r., atmosfera dla zmiany systemu wyborczego wygląda w Parlamencie jakby trochę lepiej. Zarówno Ruch Kukiza jak i PIS już o tym głośno mówią.                             Kiedyś mówiła o tym Platforma, ale o obietnicach chyba zapomniała.
Co uważam za najważniejsze na dzień dzisiejszy?

1)Wzmocnienie nacisku oddolnego, obywatelskiego na Parlamentarzystów wszystkich partii np. drogą listowną czy mailową. Uzasadnienie i sposób, w jaki każdy może to zrobić, podajemy na podstronie  NASZ  PROGRAM.                                                                                                                          2)Powinien powstać zespół międzypartyjny, który może zakończyć prace jeszcze w tym roku.     3)Brak konkretnego i szybkiego przygotowania i przegłosowania nowego projektu może oznaczać kolejne „bicie piany” i mydlenie oczu społeczeństwa. Tak już bywało.                                 4)Wyobraźmy sobie, że nowy projekt zostanie przegłosowany w tym lub przyszłym roku.     Przed głosowaniem suweren-społeczeństwo powinno wzmóc naciski na swoich posłów.               Po głosowaniu powinno się upublicznić stanowisko, jakie w głosowaniu zajął każdy z posłów.        Jeśli nawet projekt upadnie, to przed następnymi wyborami można go będzie umieścić w programie wyborczym. Jako konkret, a nie kolejną mglistą obiecankę.

Każdego kandydata  będzie można zapytać o jego stanowisko, a nawet ewentualne sugerowane własne poprawki. By temat nie został znów odłożony, byście Wy i Wasze Dzieci mieli wpływ na rządzenie Polską; ROZMAWIAJCIE I PISZCIE do Posłów !!!

JAKIE BĘDZIE PODEJŚCIE PARTII ?

Można przypuszczać, ze każda partia będzie chciała, by system wyborczy był korzystny wyjątkowo dla niej. Trudno będzie więc wyłonić odpowiednią większość parlamentarną przy głosowaniu. Im większy będzie jednak nacisk oddolny ze strony wyborców, tym większa będzie skłonność do koniecznego kompromisu.                                                                                                   Być może trzeba będzie stworzyć np. dwa alternatywne projekty gdyby nie udał się kompromis.  W takiej sytuacji Sejm odpowiednią większością może podjąć uchwałę, że o kształcie nowej ordynacji zadecyduje wynik referendum.

FACEBOOK

www.facebook.com/ordynacja.nowe.wybory/   . Zachęcamy też do pisania listów do Posłów i Kancelarii Sejmu. Propozycja tekstu na podstronie NASZ PROGRAM.

NAJWAŻNIEJSZE ZARZUTY PRZECIWKO JOW I ODPOWIEDŹ NA TE ZARZUTY.

Wypowiedzi zwolenników i przeciwników nowej ordynacji wyborczej cytujemy na podstronach KTO NAS POPIERA  oraz  UWAGI  KRYTYCZNE (przyciski na górze).

Liczne Autorytety krytykują Jednomandatowe Okręgi Wyborcze podając dwa poważne zarzuty. Te zarzuty i odpowiedzi na te zarzuty podajemy niżej.

Czyżby Amerykanie i Anglicy byli dotychczas durniami ?
Czy też zastanawiają się tylko nad wprowadzeniem dodatkowych centralnych list partyjnych ? Czyli systemem mieszanym ?
Po co ? By pozwolić na reprezentację przegranych partii w parlamencie.
Czyżby Autorytety, krytykujące w Polsce JOW nie widziały kontrargumentów? Czy też nie chcą ich widzieć ? Dlaczego nie chcą ?
To smutne, kiedy Autorytety są ślepe, ale smutniejsze, gdy mówią półprawdy.
SZANOWNE AUTORYTETY ! ! !
TA MONETA MA DWIE STRONY I DOPIERO DWIE STRONY TWORZĄ PRAWDZIWY OBRAZ. POKAZUJMY OBIE STRONY MONETY (czy jak kto woli – medalu). PRZESTAŃCIE MÓWIĆ PÓŁPRAWDY !             PÓŁPRAWDA TO ZAOWALOWANE KŁAMSTWO !                                            Czy nie uczciwiej jest przyznać, że JOW-y  są istotnym fragmentem mieszanych ordynacji wyborczych w wielu świetnie funkcjonujących państwach ?  I że np. Niemcy zastanawiają się,  czy nie za dużo miejsc w parlamencie przypada na wybranych poza JOW-ami ?

ZARZUT 1.
Wybrani mogą być przedstawiciele (kandydaci) z dużej, silnej partii lub z dwóch silnych partii.

ODPOWIEDŹ:
Tak, istnieje takie zagrożenie, ale;
a) Partie nie wystawią kandydatów, którzy nie cieszą się zaufaniem wyborców. Kandydaci będą starannie dobierani, najlepiej bez plam na przeszłości. bez złych cech charakteru.
Krótko – jakość posłów będzie o niebo lepsza.
b) Kandydaci będą bardzo uzależnieni od wyborców. Ci, którzy przejdą do sejmu, będą wiedzieć, że najpóźniej w następnych wyborach będą rozliczeni przez wyborców. W skrajnych przypadkach mogą być nawet wcześniej odwołani.
c) Władze partii nie będą aż tak bardzo decydować o „być, albo nie być” posła, bo może on w razie konfliktu z władzami odejść z partii, szczególnie gdy będzie wiedział, że jego wyborcy stoją za nim.
Poseł, za którym stoją wyborcy, to cenny nabytek dla innej partii.
d) Pieniądze, przyznane po wyborach, mogą pozwolić posłowi spłacić kredyt, jaki dała mu partia na kampanię wyborczą.

ZARZUT 2.
„Zwycięzcy biorą wszystko”.
Partia, której kandydaci zwyciężają przez uzyskanie 51% jest nadreprezentowana w stosunku do partii, której kandydaci dostali np. 30 % głosów. To blokuje mniejsze partie.

ODPOWIEDŹ :
Tak, ten zarzut też jest uzasadniony.
By złagodzić taką sytuację, można zaproponować system mieszany z dominacją liczby miejsc  dla posłów wybranych z JOW.
Listy wyborcze mogą być dwie:
a) Lista kandydatów danego okręgu – JOW
b) Lista krajowa – z miejscem dla partii, bloków (np.Blok Samorządowców), stowarzyszeń,       pod warunkiem, że wcześniej zbiorą ustaloną liczbę podpisów.
Głos oddany na kandydata z listy krajowej pozwoli na reprezentowanie danej organizacji w sejmie.
MOŻNA PRZYPUSZCZAĆ, ŻE ZWOLENNICY  „CZYSTYCH  JOW” MOGĄ ZAAKCEPTOWAĆ ORDYNACJĘ, W KTÓREJ TYLKO 10-15% MIEJSC W SEJMIE BĘDZIE ZAREZERWOWANE DLA POSŁÓW Z LISTY KRAJOWEJ.
c) Gdyby rzeczywiście po wprowadzeniu nowej ordynacji w sejmie dominowała jedna partia, dużo łatwiej będzie można powołać rząd.
Partia rządząca nie będzie mogła narzekać, że nie może realizować obietnic wyborczych.